Wolferen Sprok Dijktraject

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

In opdracht van RPS Nederland voerde Skeye fotogrammetrische metingen uit op het dijktraject tussen Wolferen en Sprok langs de Waal. Dit dijktraject met een lengte van 15 kilometer maakt onderdeel uit van dijkverbeteringstrajecten van het waterschap Rivierenland.

Het doel van de metingen was om het gehele gebied goed in kaart te brengen vanuit de lucht en met name het meten van de terreinhoogten in de uiterwaarden. Midden door het gebied lopen een aantal N-wegen en ook zijn er een aantal dicht bebouwde gebieden. Door al deze factoren kon er niet gevlogen worden met een drone omdat de regelgeving verbied bij een N weg of een dichtbebouwd gebied te vliegen. Er is gekozen om het PhotoEye systeem van Skeye in te zetten vanuit een bemand vliegtuig.

Vanuit de gemaakte losse foto’s is één 3D hoogtemodel (DTM), puntenwolk en één aan elkaar gerekende luchtfoto op schaal geleverd.

Lees hier een artikel zoals verschenen in het blad Civiele Techniek van Juli 2016 over dit project.