Thermische gebouw inspectie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Een van onze klanten is op zoek naar verbeteringen in de energie-efficiency en duurzaamheid van haar onroerend goed portefeuille. Aanleiding om Skeye te vragen om een volledige thermische inspectie op het hoofkantoor uit te voeren. Doel van de thermische inspectie was het vinden van hot- en cold spots, lekkages en andere afwijkingen die, om verschillende redenen, op een bovengemiddeld energieverlies duiden.

Voor optimale condities is de inspectie gepland en uitgevoerd gedurende een koude periode in Februari. Deze zorgde voor voldoende grote verschillen tussen binnen- en buten temperatuur resulterende in een delta T tussen de 15 en 20 Celsius.

De inspectie is uitgevoerd door een twee mans Skeye team bestaande uit een RPA-L drone piloot en een gecertificeerde level-1 thermisch inspecteur. Gedurende twee dagen is het gebouw met behulp van een Zenith ATX8 uitgerust met een thermische camera geïnspecteerd. Alle gevels en daken zijn vast gelegd in volledig radiografische beelden met een 640 x 512 resolutie. Elke opname is tevens vast gelegd als RGB-beeld welke tijdens de rapportage de identificatie en herkenning makkelijker maakt.

Na afloop zijn de bevindingen door een level 1 thermografisch inspecteur in een kwalitatieve rapportage vastgelegd en persoonlijk gepresenteerd aan de klant. Het resultaat was en goed gedocumenteerd rapport van gesignaleerde afwijkingen die aanleiding zijn tot nader onderzoek.