6 Kabelaanlandingen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Skeye heeft op zes locaties aan de Zuidoost kust van Engeland een project uitgevoerd in opdracht van ingenieursbureau Fugro. De projectgebieden waren allemaal gelegen aan de kust op die locaties waar in de toekomst mogelijk een kabel gelegd gaat worden. Deze kabels lopen van offshore windparken op de Noordzee en worden verbonden met het elektriciteit netwerk aan de wal.

Op zee zijn de geplande kabel-routes ingemeten door gebruik te maken van multibeam echosounders en side scan sonar door Fugro. Vanaf het punt waar het voor de schepen die deze meetapparatuur meenemen te ondiep wordt heeft Skeye een drone ingezet om met behulp van fotogrammetrie de metingen uit te voeren. De metingen zijn uitgevoerd bij lag water om een zo’n groot mogelijk overlap te verkrijgen met de metingen op zee.

De drone die Skeye heeft gebruikt, de Trimble UX5-HP, is uitgerust met het PPK (post Processing Kinematic) GNSS-systeem. Op deze manier kunnen de posities waar de foto’s gemaakt zijn exact worden uitgerekend tot op enkele centimeters. Dit heeft als voordeel dat er minder grondcontrolepunten ingemeten hoeven te worden. Dit is normaliter een probleem in het gebied dat met hoogwater onderstroomt omdat er dan veel metingen in een korte tijd uitgevoerd moeten worden op het drooggevallen stuk strand.

Uit de verzamelde fotobeelden heeft Skeye met behulp van fotogrammetrie een volledig 3D digitaal terrein model berekend met ongeveer 100 hoogtemetingen per vierkante meter.