Sub cm incident analyse voor Politie Genk

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Skeye BV is gevraagd door de lokale Belgische politie van de plaats Genk (PZ GAOZ) om assistentie te verlenen bij het gebruik van foto’s uit een onbemand toestel voor het analyseren van sporen van auto-ongelukken. De politie vroeg zich af wat de beste methode was om beelden in te winnen op zodanige manier dat er accuraat in gemeten kon worden. Wel waren er twee voorwaarden gesteld aan de test. De eerste voorwaarde was dat de vluchten moesten worden uitgevoerd zonder deze vooraf te plannen op kantoor omdat dit in de praktijk niet mogelijk is. De tweede voorwaarde was dat er geen merktekens op voertuigen aangebracht konden worden omdat deze in de praktijk worden verstoord.

Net buiten Genk is een auto-ongeluk nagebootst met twee auto’s. Skeye heeft twintig merktekens aangebracht rondom het ongeluk. Het doel van deze merktekens was om te controleren in hoeverre de metingen uit de fotobeelden overeen zouden komen met de werkelijke afstanden op de grond. De afstanden op de grond zijn gemeten met de hand met een hoogwaardig meetlint en met behulp van RTK-GPS.

Er zijn verschillende vluchten uitgevoerd op verschillende hoogten variërend tussen de 30 en de 50 meter. De gemiddelde tijd voor een vlucht bedroeg 5 minuten inclusief het opstijgen en landen. De data is verwerkt op drie verschillende manieren te weten:

1. Methode 1: Gebruik makend van standaard fotogrammetrische software en de software 1 referentiemaat mee te geven.
2. Methode 2: Gebruik makend van standaard fotogrammetrische software en de software 10 GPS gemeten grondcontrole-punten mee te geven.
3. Methode 3: Gebruik makend van 3DIAS software en de software 1 referentiemaat mee te geven.

De software 3DIAS (3D Incident Analysis Software) is speciaal voor dit dol ontwikkeld door het Delftse bedrijf Geodelta.

De volgende resultaten werden behaald:

Aerial Survey Drone RPA UAS Police07

Als conclusie kan worden gesteld dat het zeer goed mogelijk is om metingen uit te voeren uit luchtfoto’s bij een auto-ongeval met een nauwkeurigheid beter dan één centimeter.

Download hier een uitgebreider (engels) verslag van dit project.