STS Kraan Inspectie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Skeye heeft samen met een leverancier van haven equipment in containerhavens een uitdagende pilot succesvol uitgevoerd. De pilot bestond uit een drone inspectie van een 90 meter hoge Ship-to-Shore containerkraan en is uitgevoerd op één van Rotterdams grootste container terminals.

Opererend vanaf verschillende hoogtes op de kraan was het Skeye team in staat om de AscTec Falcon 8 in zeer krappe locaties te manoeuvreren om aldaar de door onze opdrachtgever gewenste gedetailleerde data te verzamelen. De omgeving en de indrukwekkende constructie zorgden voor een uitdagende inspectie.

Na bestudering van de data sets van de verschillende kritische constructies op de kraan zijn beide partijen tot de conclusie gekomen dat de data voldoende toegevoegde waarde biedt om dit soort inspecties verder in de markt te zetten vanuit een nauwere samenwerking. Deze waarde zit hem in de lagere kosten van de inspectie op zichzelf maar met name in de kortere doorlooptijd van de inspectie zodat de kraan weer snel ingezet kan worden.