Strand Castricum

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Eind februari heeft Skeye metingen uitgevoerd op het strand in Castricum in opdracht van strandtent eigenaren. Het doel van de metingen was om te achterhalen of de strandtenten voldoen aan de vereiste hoogten zoals gesteld door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Voor de verplaatsing van een bestaande strandtent was zand afgegraven. Skeye heeft met behulp van een onbemande helikopter hier een zeer gedetailleerd digitaal terrein model van gemaakt. Dit zal in de toekomst worden gebruikt om te kunnen monitoren hoe het zand zich gaat verplaatsen.

GPS apparatuur is gebruikt om de hoogte van de bestaande strandtenten op te meten en ook de hoogten van de fundatiepalen voor de te verplaatsen strandtent. Dezelfde GPS apparatuur is ook ingezet om na te meten hoe nauwkeurig de hoogtemetingen met de onbemande helikopter zijn. De resultaten van deze kwaliteitscontrole waren wederom zeer goed. De gemiddelde afwijking bedroeg slechts 32 mm.

Kijk hier online naar de ingewonnen data.

Link naar krantenartikel