Sortiva Afvaldepot

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

In Juli 2014 heeft Skeye in opdracht van het advies bureau HB Advies het afval depot van Sortiva in Alkmaar ingemeten. Het doel van de meting was het vervaardigen van een accuraat hoogtemodel en luchtfoto voor het berekenen van de aanwezige volumes. Het project is gevlogen door gebruik te maken van de Microdrone MD4-1000 drone van Skeye.

Periodiek worden de depots op de locatie van Sortiva in Alkmaar ingemeten. Tot op heden was dit een klus voor de landmeetkundige medewerkers van HB Adviesbureau.

Echter, de depots zijn veelal grillig van vorm en soms lastig tot niet begaanbaar. Het uitvoeren van een inmeting met een acceptabele nauwkeurigheid en vervolgens de verwerking van de meetdata tot volumes, kostte relatief dan ook veel tijd en geld.

“Vanuit de investeringen en ontwikkelingen binnen HB Adviesbureau op het gebied van 3D, zijn wij op het idee gekomen om voor de inmetingen gebruik te maken van een drone met camera, vertelt 3D tekenaar Niels Westhof van HB Adviesbureau. De drone vliegt in vooraf ingestelde raaien over het in te meten gebied en maakt hierbij foto’s van het gebied met een geometrisch gekalibreerde camera. Met behulp van beeld herkennende software wordt uit de luchtfoto’s een digitaal terreinmodel vervaardigd. De grote dichtheid van meetpunten resulteert in een betrouwbaar model waarvan de nauwkeurigheid vele malen groter is dan de conventionele manier van inwinnen. De meetdata wordt omgezet in een zogenaamde pointcloud die in AutoCad Civil3D wordt bewerkt tot volumes“.

“Het eindresultaat is een nauwkeurige volumebepaling tegen aanzienlijk lagere kosten. Tevens levert deze methode een heldere, actuele luchtfoto van het terrein op. Deze luchtfoto’s kunnen worden gebruikt voor cartografische, beheers- en presentatiedoeleinden”, besluit Niels.