NoorderIJplas

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Skeye BV voerde eind juni een project uit in samenwerking met het zusterbedrijf Deep BV bij de NoorderIJplas in opdracht van de gemeente Amsterdam. Het doel van de opdracht was de diepten van de plas in te meten en de hoogten van de nieuw aangelegde landtongen boven water. Deep BV gebruikte een multibeam echosounder voor het onderwaterwerk. Skeye maakte gebruik van de Microdrone MD4-1000 multicopter voor het inmeten van de landtongen boven water. De onbemande helikopter vloog op een hoogte van 50 meter boven de landtongen en was in staat om een orthofoto-mozaïek te maken met een pixel-grootte van 1.2 cm. Er werden ruim 20 grond controle punten aangebracht in het terrein en deze zijn met een RTK GPS ingemeten. Verder zijn er nog 65 controle punten gemeten met GPS om te kijken of het gegenereerde hoogtemodel van voldoende kwaliteit is. De eind oplevering naar de klant bestond uit een samengesteld digitaal hoogte (en diepte) model van onder en boven water. NoorderIJplas Bathymetry Aerial Survey Drone RPA UAS 00 De kwaliteitscontrole liet zien dat er een gemiddelde afwijking in hoogte aanwezig was van slechts 23mm met een standaardafwijking van 14mm… NoorderIJplas Bathymetry Aerial Survey Drone RPA UAS 12