Teer Drone’s onbemande vliegtuigen (drones) zijn in staat om die plaatsen te bereiken die moeilijk, duur, gevaarlijk, ‘live’ of zelfs onmogelijk zijn voor bemande inspectieteams.

Met verschillende type drones kan Terra Drone indoor, onshore en offshore installaties en objecten in veel verschillende omgevingen inspecteren.

Drones bieden een zeer kosteneffectief en snel alternatief voor de traditionele bemande inspecties doordat gevaarlijke, tijdrovende en kostbare alternatieven zoals het gebruik van steigers, een bouwkraan of rope-access voorkomen of geminimaliseerd kunnen worden.

Met onze drones, kan een reeks van sensoren gecontroleerd en in de juiste positie in de buurt van het object of de installatie worden gebracht. Wij gebruiken bijvoorbeeld een 36 MP camera’s om verbluffende hoge-resolutie foto’s te maken waarin het kleinste detail valt te onderscheiden, zonder dat uw operatie stilgelegd hoeft te worden. Het gebruik van een Infra Rood camera biedt meer inzicht in weglekkende warmte, isolatie problemen of het opsporen van mogelijke verbrandingsbronnen.

Onze inspectiediensten worden meestal uitgevoerd als gewone, calamiteit of pre-onderhoud inspecties. Onze klanten komen uit de on- en offshore windenergie, olie & gas, chemie en de proces industrie. Daarnaast inspecteren we voor vele andere klanten installaties, gebouwen, schoorstenen, telecom- en hoogspanningsmasten.

Wij werken samen met inspectiebureaus om ​​officiële inspectierapporten aan te leveren. Op deze manier kan een waardevol inzicht in de toestand van uw asset wordt geleverd waardoor u beter bent voorbereid op operationele en onderhoud beslissingen met een duidelijk inzicht in de benodigde tijd voor een turn-around of shut-down onderhoud. Dit alles uitgevoerd in een snelle, veilige en kosteneffectieve manier.

Naast de visuele en infrarood fotografie maakt Terra Drone gebruik van speciale software en een gekalibreerde camera waardoor er metingen kunnen worden verricht in de beelden. Het voordeel hiervan is dat als bijvoorbeeld een scheur wordt geconstateerd er bij een volgende inspectie gekeken kan worden of deze scheur groter is geworden.

Recent Projects

Gerelateerde services

If you have any questions about the use of drones for one of your projects then please do not hesitate to contact us!

Contact Details