Terra Drone Europe is gevraagd om in opdracht van Shell een 3D meting uit te voeren van een offshore complex in de Noordzee. Het onderzoek bestond uit twee delen. Het eerste deel was het creëren van een 3D puntenwolk en het tweede deel was het nauwkeurig controleren van de positie van het platform door middel van GNSS metingen.

Het doel van het 3D-meting was om te kijken of er een conflict zou ontstaan als er een booreiland over het platformcomplex zou worden geplaatst. De as-build tekeningen geven niet altijd de huidige situatie weer en als er een conflict ontstaat, is het een kostbare aangelegenheid om het booreiland te laten wachten tot dit is opgelost.

Het positioneringsonderzoek was bedoeld om de positioneringsinformatie te corrigeren. Het platformcomplex werd vele jaren geleden gepositioneerd toen GNSS-meettechnieken nog niet gebruikelijk waren. Er waren verschillende coördinaten bekend, maar er moest een controle worden uitgevoerd om alle elementen van het platform te positioneren. Op verschillende plaatsen op elk platform werden twee GNSS-ontvangers geïnstalleerd en werden ruwe gegevens geregistreerd die later na verwerking werden verwerkt. In combinatie met de 3D puntenwolk konden de coördinaten van alle elementen op het platform worden bepaald.