Skeye heeft een contract afgesloten om in de komende jaren zes keer de Noorwaard polder in de Biesbosch met luchtfotografie in te meten. De Noordwaard is een gebied van zo’n 4.450 hectare – circa 6.000 voetbalvelden – dat grenst aan de Brabantse Biesbosch en de Nieuwe Merwede. In 5 jaar tijd wordt de polder opnieuw ingedeeld en gewijzigd van een binnendijks naar een buitendijks gebied. Dit natuurgebied is ontpoldert door de dijken gedeeltelijk af te graven en de polderdijk landinwaarts te verplaatsen.

Skeye heeft het project uitgevoerd door gebruik te maken van het door ons zelf ontwikkelde PhotoEye systeem. Dit systeem maakt het mogelijk om met een bemand vliegtuig over voor gedefinieerde lijnen te vliegen en op vooraf bepaalde posities foto’s te maken. Bij deze foto’s wordt een nauwkeurige positie verkregen met GPS. De foto’s worden zo gemaakt dat er een bepaald percentage overlap ontstaat. In de overlap tussen de foto’s kan gespecialiseerde software per beeldpixel de hoogte en locatie bepalen. Uit de ruim 6000 foto’s is een puntenwolk gemaakt die voor zoveel mogelijk beeldpixels deze hoogte en positie vastlegt.

Op basis van de puntenwolk kan een zeer gedetailleerd 3D digitaal terrein model worden gegenereerd met een nauwkeurigheid van ongeveer 75mm. Naast het hoogtemodel zijn alle fotobeelden aan elkaar gerekend om tot één grote overzichtsfoto te komen. In deze foto zijn alle hoogte, schaal en kleurverschillen verrekend zodat het mogelijk is om direct in deze foto te meten.

Orthophoto Noorderwaard aerial UAV photography

3D model of a DTM and an orthophoto combined

Orthophoto Noorderwaard aerial UAV photography

Aerial photograph for photogrammetry

Digital elevation model Noorderwaard

3D Digital terrain model from aerial photography

Orthophoto Noorderwaard aerial UAV photography

Aerial photograph

Digital elevation model Noorderwaard

3D Digital terrain model from aerial photography

Orthophoto Noorderwaard

Aerial photograph

Digital elevation model Noorderwaard

3D Digital terrain model from aerial photography

Digital elevation model Noorderwaard

3D Digital terrain model from aerial photography

Digital elevation model Noorderwaard

3D DTM from Aerial photography