In april 2016 voerde Skeye een test project uit in de marine haven van Appledore gelegen in Devon in het Westen van Engeland in opdracht van het Engelse ingenieursbureau Babcock. Het doel van deze test was om te kijken of de inzet van en drone goedkoper beter en veiliger dan de tot nu toe gebruikte methoden van inmeting met traditionele landmeetkundige technieken. De volgende testen zijn gedurende de twee dagen uitgevoerd:

  1. Het maken van een 3D ge-georefereerde puntenwolk van een oorlogsschip;
  2. Het maken van een 3D hoogte en terreinmodel van de gehele marine basis;
  3. Het maken van een 3D ge-georefereerde puntenwolk van een grote onderhoudsloods;
  4. Thermisch infrarood beelden van een oorlogsschip;
  5. Het maken van close up video opnamen voor inspecties.

Voorafgaande aan het vliegen van een Flacon F8 drone boven de marinebasis en het oorlogsschip zijn er uitgebreide veiligheidsbriefings gehouden en is een complete risico inventarisatie gemaakt. Deze risico inventarisaties zijn opgesteld met de veiligheidsfunctionarissen van de marine en Babcock en alle nodige mitigerende maatregelen werden genomen voorafgaande aan de vluchten.

Vanwege vergaande geheimhoudingsplicht zijn alle beelden verwerkt op de basis zelf. Op de beelden van de onderhoudsloods na zijn alle beelden van de Skeye computers verwijderd na de oplevering van de data.

 
3D point cloud

3D point cloud

Drone photogrammetry point cloud

Drone photogrammetry point cloud

Drone 3D elevation terrain model

Drone 3D elevation terrain model

Building 3D point cloud by drone

Building 3D point cloud by drone

Orthophoto mosaic from aerial imagery made by drone and photogrammetry

Drone photogrammetry orthophoto mosaic

Drone 3D point cloud of a navy building

3D point cloud

Appledore Navy Base

Appledore Navy Base

3D model point cloud by drone

3D model by drone