Drones (ook wel RPA’s of UAV) bieden het perfecte gereedschap voor hoge resolutie onderzoek en het in kaart brengen van moeilijk te bereiken of gevaarlijke gebieden.

Met het aanbieden van resoluties tot 1 cm, bieden UAV’s een uniek inzicht en een detailniveau wat voorheen niet haalbaar was. Dit is precies wat een klant van ons nodig had voor het in kaart brengen van een leefgebied bezaaid met grote open vlakten en gevaarlijke gebieden met drassig moeras.

Een traditionele benadering zou teams van ecologen en landmeetkundigen vergen die op de grond met behulp van GPS apparatuur of nog erger met pen en papier gegevens verzamelen. Deze traditionele methode is niet alleen zeer kostbaar maar ook tijdrovend met een grote mate van onnauwkeurigheid van zowel de GPS maar ook door subjectieve interpretaties ter plaatse.

Steunend op Skycap’s uitgebreide achtergrond in het in kaart brengen van de leefomgeving (habitatkartering) heeft onze klant opdracht gegeven voor een volledige onderzoek door gebruik te maken van een drone op een gebied van meer dan een paar honderd hectare aan moerasgebied.

Door het gebruik van een de combinatie van hoge resolutie kleuren en nabij-infrarood beelden was Skycap in staat om het gehele gebied in kaart te brengen alsook een vegetatie classificatie voor het hele projectgebied te produceren.

Door het combineren van kleur en nabij-infrarood beelden en het uitvoeren van een NDVI berekening kon snel een kaart worden geproduceerd met de verschillen in de reflexiviteit van elk 2 cm op de grond. Deze gegevens werden vervolgens gebruikt om alle soorten landgebruik van de harde en zachte ondergrond in kaart te brengen. Op een aantal plaatsen zijn steekproefsgewijs een aantal typen grondgebruik in het projectgebied ingemeten om de verkregen resultaten verder te kalibreren en te verbeteren.

orthophoto habitat mapping
NDVI Mapping drone multi spectral