Sinds de aanleg van de tweede Maasvlakte wordt het terrein met enige frequentie gemonitord op hoogten. ‘De Haaienvin’ bleek in deze controles echter tussen de wal en het schip te zijn gevallen. Aan Skeye het verzoek om bij laag water een nauwkeurige meting uit te voeren zodat het digitale hoogte model later gekoppeld kon gaan worden met eerder ingewonnen hydrografische data.

Skeye heeft bij het eerstvolgende laag water ‘De Haaievin’ in enkele vluchten geheel ingemeten met een drone en heeft nauwkeurigheden bereikt die de klant zeer tevreden stelde. Uit controle metingen van de klant blijkt dat Skeye op harde ondergrond in de Z een nauwkeurigheid van 0,020 m en een stdev van 0,024 heeft gerealiseerd. ‘De Haaienvin’ bleek in goede staat.

Rotterdam Drone DTM UAS UAV Aerial Survey photogrammetry breakwater 07

Aerial photograph of breakwater in the Netherlands
3D Digital Terrain Model created with a drone
3D digital terrain model created with a UAV
Drone aerial survey of breakwater
Breakwater 3D DTM
3D photo realistic presentation of breakwater survey using a drone
3D Breakwater from a UAV survey
3D model of a breakwater survey using a UAs
Aerial mapping with UAV of breakwater in the Netherlands
Digital Terrain Model of breakwater created with a drone
Orthophoto mosaic of a breakwater created with a drone