In december 2018 heeft Skeye een onderzoek uitgevoerd naar aantal grote golfbrekers met een lengte van bijna 5 km grenzend aan de stille oceaan in Guatemala. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Deep uit Amsterdam, die het onderwateronderzoek heeft uitgevoerd met behulp van een multibeam sonar en CDR international. Deze waren verantwoordelijk voor een verdere studie van de resultaten van de metingen onder en boven water om de toestand van de golfbreker te beoordelen.

CDR international, Deep BV en Skeye BV hebben zich verenigd in het Breakwater Health initiatief.

De luchtfotografie werd uitgevoerd met behulp van een drone uitgerust met een GNSS L1- en L2-antenne om de fotoposities te berekenen met behulp van Post Processing Kinematic (PPK). De drone vloog op een hoogte van slechts 50 meter over de golfbreker en verzamelde ongeveer 7000 beelden. Deze beelden werden vervolgens met behulp van fotogrammetrie omgezet in een 3D-model.

Door het verzamelen van een groot aantal extra grondcontrolepunten was Skeye in staat om tot op enkele centimeters nauwkeurige resultaten te leveren en een kwaliteitscontrole uit te voeren om deze nauwkeurigheid te bevestigen.

Breakwater in Guatemala that was surveyed using a drone
High accurate 3D model and point cloud made with a drone
RTK measurement of ground control points for an aerial mapping project with a drone
Multibeam sonar on a boat together with drone 3D mapping\
3D model of a breakwater in Guatemala mapping with a drone
Breakwater mapping aerial survey
Measuring ground control points for a drone aerial survey
DTM Digital Terrain Model made with a drone on a breakwater in Guatemala
Orthophoto mosaic made with a drone on a breakwater in Guatemala
Breakwater 3D model drone mapping