De Drone meting op de afsluitdijk

Terra Drone Europe (toen nog Skeye geheten) heeft drone metingen uitgevoerd op de Afsluitdijk in combinatie met een bemand vliegtuig. De afsluitdijk sluit het IJsselmeer af van de Noordzee en loopt over een lengte van 32 km van de provincie Noord-Holland naar Friesland.
De aanvraag voor het onderzoek kwam van onze opdrachtgever Levvel (een combinatie van Van Oord, BAM en Rebel) die opdracht hebben gekregen voor de renovatie van deze dam. De hoogte van de dam wordt vergroot en nieuw bekleed met betonelementen. Voorafgaand aan de werken vroeg Levvel aan Terra Drone Europe om een 3D terreinmodel en luchtfoto met hoge resolutie en nauwkeurigheid te maken.

3D model from a photogrammetric survey

Orthophoto mosaic dropped over a 3D terrain model

Meten met een drone of een bemand vliegtuig?

Een project van deze omvang leent zich doorgaans beter voor het gebruik van een bemand vliegtuig. De belangrijkste reden is dat het sneller is en dus goedkoper. Bij het mogen vliegen tot 500 meter van je af betekent dat effectief 32 keer opnieuw opstellen. Daarnaast is de drone regelgeving in Nederland zeer streng, voor dit project is het beste voorbeeld het feit dat een grote weg met een maximumsnelheid > 80 km/u niet kan worden overvlogen met een drone. Een nadeel van het gebruik van een bemand vliegtuig is de grotere hoogte van waaruit foto’s kunnen worden genomen. Dit heeft een directe invloed op de beeldresolutie en daarmee op de nauwkeurigheid van het 3D model.

Aerial photograph or orthophotomosxaic

Detail of an orthophoto

Voor dit project heeft Terra Drone Europe gekozen voor een tweeledige aanpak. Voor het grootste deel werd gebruik gemaakt van een bemand vliegtuig uitgerust met een 100 Mp Hasselblad camera en hoge nauwkeurige GNSS-positionering. Sommige delen van de dijk zijn onderzocht met behulp van de Phantom 4 RTK-drone. Dit omdat een deel van het project volledig was losgekoppeld van het vasteland en dus onmogelijk om grondcontrolepunten te plaatsen. De Phantom 4 RTK-drone was hiervoor de ideale oplossing.

Grondcontrolepunten en RTK?

Normaal gesproken meten we bij Terra Drone Europe altijd grondcontrolepunten en verificatiepunten in met behulp van RTK GNSS. De grondcontrolepunten worden gebruikt in het fotogrammetrische proces om de positie van de foto beter in te schatten en de camera te kalibreren. De controlepunten worden niet gebruikt in de fotogrammetrische verwerking, maar uitsluitend gebruikt voor de kwaliteitscontrole van de eindproducten.

Veel fabrikanten beweren dat er bij het gebruik van hun RTK-oplossing geen grondcontrolepunten nodig zijn. Bij Terra Drone Europe zijn we ervan overtuigd dat deze grondcontrolepunten nog steeds nodig zijn voor een nauwkeurige camerakalibratie en om de nauwkeurigheid van de eindproducten verder te verhogen. Typisch worden nauwkeurigheden tussen 2 en 3 cm verkregen door een combinatie van RTK en Ground Control punten tegenover 5 cm wanneer alleen RTK wordt gebruikt.

Omdat we altijd verificatiepunten meten om te kunnen garanderen en bewijzen dat aan de nauwkeurigheid wordt voldaan, kunnen we net zo goed voldoende (en soms te veel) grondcontrolepunten meten.

 

Gegevensverwerking

De uiteindelijke resultaten waren een gekleurde puntenwolk, een 3D hoogtemodel, een 3D terreinmodel, een orthofotomozaïek (één naadloos beeld gecorrigeerd voor hoogte- en kleurverschillen) en uiteraard de resultaten van de kwaliteitscontrole.

3D elevation model from a drone aerial survey

Close up of a 3D elevation model