Terra Drone Europe is gespecialiseerd in volume berekeningen met de drone. Zo meten we voorraden of bergen opgeslagen materiaal in met drones.

Volume berekeningen drone

Terra Drone Europe is gespecialiseerd in het nauwkeurig inmeten van voorraden of bergen opgeslagen materiaal door gebruik te maken van drones. Deze zijn uitgerust met een digitale camera met 36Mp en geometrisch gekalibreerd om metingen te kunnen uitvoeren. Deze metingen zijn gebaseerd op het fotogrammetrische principe waarbij terreinhoogten kunnen worden berekend in het overlappende deel van foto’s genomen vanuit een ander standpunt.  

Deze methode geeft de volgende voordelen ten opzichte van de traditionele landmeetmethoden: 

  • Veiligheid: Het is niet nodig dat mensen op de Bergen klimmen om metingen uit te voeren;
  • Snel: Het is mogelijk om tot wel 100 ha in één dag in te meten;
  • Nauwkeurig: onder normale omstandigheden worden nauwkeurigheden van 20 mm behaald;
  • Volledig: Deze methode kan wel tot 100 hoogtepunten per vierkante meter opleveren waardoor volledigere en dus betrouwbaardere resultaten worden verkregen;

Terra Drone Europe heeft reeds vele projecten uitgevoerd op zeer uiteenlopende materialen, dit varieert van kolen, zand, erts, oud ijzer tot autobanden. Wekelijks voeren wij deze voorraadmetingen uit bij Tata Steel. Kijk op onze projectpagina voor meer informatie.

Wij kunnen de resultaten van de metingen op verschillende manieren uitleveren. Dit varieert van een papieren rapport met een foto van de voorraden en de berekende hoeveelheden tot digitale kaarten en 3D modellen van de voorraden. Gemiddeld genomen is een halve nodig om van de ruwe foto’s tot een betrouwbaar resultaat te komen.

Voorraadmeting/Volume berekening

Voorafgaande aan de vluchten met de kleine drone worden er grondcontrolepunten geplaatst in de nabijheid van de voorraadbergen. Deze worden opgemeten door gebruik te maken van RTK GPS en zijn nodig om nauwkeurige berekeningen uit te kunnen voeren. Daarnaast meet Skeye altijd een aantal verificatiepunten om de kwaliteit van de berekeningen aan te kunnen tonen.

Tijdens de vlucht met de drone worden foto’s gemaakt als onderdeel van een geautomatiseerd vluchtpad.  De posities waar de foto’s worden gemaakt wordt zodanig gekozen dat er een bepaalde overlap tussen de foto’s ontstaat.

De beelden worden op kantoor verwerkt door gebruik te maken van gespecialiseerde software waardoor een puntenwolk wordt gemaakt met hoogtemetingen. Er worden ten minste 10 punten per vierkante meter gegenereerd maar dit kan al snel oplopen tot 100 punten per vierkante meter.

Deze puntenwolk wordt vervolgens gecontroleerd door deze te vergelijken met de verificatiemetingen die in het veld waren opgenomen. Hierbij wordt de berekende hoogte vergeleken met de gemeten hoogte in het veld door middel van de GPS.

Als de kwaliteit is aangetoond kan vervolgens het volume van de voorraadberg worden berekend door een 3D model te maken van de puntenwolk. Voordat de volumes worden bepaald is het wel belangrijk om goed vast te stellen ten opzichte van welk referentievlak de volumes moeten worden gemeten. Is dit een niveau van x meter boven NAP of liggen de voorraden in een bak die mee gemodelleerd moet worden.

 

Recent Projects

Gerelateerde services

If you have any questions about the use of drones for one of your projects then please do not hesitate to contact us!

Contact Details