Skeye is gevraagd door ons zusterbedrijf Deep BV uit Amsterdam om deel te nemen in een project om een 3D model te maken van een strekdam in Georgië. Deze strekdam raakte beschadigd na een aanvaring met een schip dat is gezonken voor de strekdam. Het deel van de strekdam dat zich onder water bevindt is door het team van Deep ingemeten door gebruik te maken van een dubbele multibeam echosounder. Boven water verrichte Skeye de survey door gebruik te maken van een kleine drone van het type Altura Zenith ATX8 uitgerust met een 24 megapixel camera. De beelden werden gemaakt in een voorgeprogrammeerde vlucht om er zeker van te zijn dat alle fotobeelden voldoende overlap met elkaar hebben. Er is gevlogen op een hoogte van 40 meter boven de strekdam en in totaal zijn er ongeveer 300 foto’s gemaakt in zeven verschillende vluchten.

Naast het alleen foto’s recht naar beneden gericht zijn er ook schuine foto’s genomen om te vermijden dat er plekken ontstonden waar geen data werd opgenomen onder overhangende stenen.

Om een hoge nauwkeurigheid te kunnen behalen zijn er 40 grondcontrole punten ingemeten op de strekdam door gebruik te maken van een RTK GPS.

De data is verwerkt door gebruik te maken van verschillende software pakketten. In de eerste stap worden alle beelden aan elkaar gerekend. Dit doet de software door identieke punten in de overlap van de foto’s op te zoeken. Voor dit project werden gemiddeld 40.000 punten gevonden per foto die herkend konden worden in aangrenzende foto’s. In een tweede stap wordt de 3D puntenwolk verder ingevuld door voor zo veel mogelijk pixels een hoogte en locatie te berekenen. Het resultaat was een puntenwolk met een dichtheid van meer dan 1500 punten per m2. Eén ieder van deze punten heeft een hoogte (Z) een positie (X,Y) en een kleur uit de fotobeelden (R,G,B). Deze 3D puntenwolk is vervolgens gebruikt om een 3D digitaal Terrein Model (DTM) te maken met een celgrootte van 5 cm.

De laatste stap was het maken van een orthofoto mozaïek. Dit is één samengestelde luchtfoto van het hele projectgebied waarbij correcties zijn uitgevoerd voor kleur- en hoogteverschillen. Het eindresultaat is een foto waarmee direct kan worden gemeten in een CAD of GIS pakket.

Deep heeft vervolgens het onderwatermodel en het terrein model van Skeye geïntegreerd tot één volledig model.

De resultaten van de kwaliteitscontrole lieten zien dat het gemiddelde hoogteverschil slechts 3mm bedroeg met een standaard deviatie van 18 mm.

UAV Point Cloud

ALtura Zenith ATX8

Aerial Survey Zenith ATX8

3D model of breakwater

Breakwater Georgia 3D Model

DTM from a drone

3D drone Point Cloud

Model combined from drone and multibeam data

Multibeam and drone model

Photograph taken by a drone

UAV aerial photograph

Drone oblique photography

Oblique Drone Aerial Photograph

Oblique Aerial image

Oblique aerial image by drone of a breakwater in Georgia

3D DTM of a breakwater created with a drone

Drone 3d model of a breakwater

Altura Zenith ATX8 drone

Zenith Drone