In opdracht van Dunea heeft Skeye in Januari 2015 het waterwingebied Meijendel in kaart gebracht. Dunea beheert dit duingebied ten noorden van Scheveningen met als doel waterwinning, natuurbeheer en recreatie. Het oppervlak van het in te gemeten gebied bedroeg 6km2.

Skeye voerde metingen uit door gebruik te maken van de nieuwe Hawk-Eye fixed wing drone. Deze door Skeye zelf ontwikkelde drone is in staat om zeer snel en nauwkeurig foto’s te maken van grote oppervlakten. Deze foto’s vormen de basis van het verwerkingsproces waarbij terreinhoogten kunnen worden ingemeten uit deze foto’s. Voor extra nauwkeurigheid is er gebruik gemaakt van ruim 40 grondcontrolepunten die zijn ingemeten met RTK GPS.

De vluchten met de Hawk-Eye zijn uitgevoerd over een periode van twee dagen waarbij ruim 3200 foto’s zijn gemaakt. Eerder al voerde ons zusterbedrijf Deep uit Amsterdam metingen uit onder water met een multibeam echosounder in de vele plassen in het duingebied. Het samenvoegen van deze twee datasets levert een compleet beeld op van het terrein waarbij nauwkeurig volumes kunnen worden berekend van de waterplassen.

3D digital terrain model made with the Falcon Eye drone during aerial survey

3D digital terrain model made with the Falcon Eye drone during aerial survey

Flight monitoring for drone aerial survey

Flight monitoring for drone aerial survey

Falcon Eye drone for aerial survey

Falcon Eye drone for aerial survey

3D digital terrain model made with the Falcon Eye drone during aerial survey

3D digital terrain model made with the Falcon Eye drone during aerial survey

Falcon Eye drone for aerial survey

Falcon Eye drone for aerial survey

Falcon Eye drone for aerial survey

Falcon Eye drone for aerial survey

3D digital terrain model made with the Falcon Eye drone during aerial survey

3D digital terrain model made with the Falcon Eye drone during aerial survey

Falcon Eye drone for aerial survey

Falcon Eye drone for aerial survey

Placement of ground control markers for aerial drone survey

Placement of ground control markers for aerial drone survey

Falcon Eye drone for aerial survey

Falcon Eye drone for aerial survey

3D digital terrain model made with the Falcon Eye drone during aerial survey

3D digital terrain model made with the Falcon Eye drone during aerial survey

GPS RTK Measurement for drone aerial survey

GPS RTK Measurement for drone aerial survey

Aerial photograph from survey using drone

Aerial photograph from survey using drone

Aerial photograph from survey using drone

Aerial photograph from survey using drone

Aerial photograph from survey using drone

Aerial photograph from survey using drone

3D digital terrain model made with the Falcon Eye drone during aerial survey

3D digital terrain model draped with the aerial photograph