Inspectie Brandaris Terschelling

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

De vliegende camera van Skeye heeft de gevels van vuurtoren de Brandaris op Terschelling geïnspecteerd op scheuren. Gecombineerd met CAD tekeningen laten de foto’s zien waar de aannemer mankementen moet herstellen.

De gevel van de Brandaris lekt op enkele plaatsen. Dat bleek tijdens herstelwerkzaamheden aan de binnenzijde. De aannemer wilde weten waar deze lekkages zaten. Voor deze inspectie zette Skeye een multicopter van het type Falcon-Eye in. Op een afstand van enkele meters van de vuurtoren werden honderden foto’s gemaakt op hoge resolutie. Na afloop werden deze beelden aan elkaar gerekend waarbij alle beeldpixels op hun ‘werkelijke’ positie bleven. De samengestelde foto kon dan ook direct over de oorspronkelijke bouwtekening van de vuurtoren worden geprojecteerd. Vanuit dit samengestelde beeld kon de aannemer direct zien waar de scheuren zich bevinden en hoe groot deze zijn.

Normaal gesproken is het in Nederland niet toegestaan om een onbemand toestel in stedelijk gebied in te zetten. De Inspectie Leefomgeving en Transport verleende Skeye echter een speciale ontheffing om deze inspectie uit te voeren. Skeye is namelijk als eerste bedrijf volledig gecertificeerd en in het bezit van een bedrijfsontheffing van het Ministerie die de commerciële inzet van onbemande toestellen toestaat.