Haaienvin Haven Rotterdam

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sinds de aanleg van de tweede Maasvlakte wordt het terrein met enige frequentie gemonitord op hoogten. ‘De Haaienvin’ bleek in deze controles echter tussen de wal en het schip te zijn gevallen. Aan Skeye het verzoek om bij laag water een nauwkeurige meting uit te voeren zodat het digitale hoogte model later gekoppeld kon gaan worden met eerder ingewonnen hydrografische data.

Skeye heeft bij het eerstvolgende laag water ‘De Haaievin’ in enkele vluchten geheel ingemeten met een drone en heeft nauwkeurigheden bereikt die de klant zeer tevreden stelde. Uit controle metingen van de klant blijkt dat Skeye op harde ondergrond in de Z een nauwkeurigheid van 0,020 m en een stdev van 0,024 heeft gerealiseerd. ‘De Haaienvin’ bleek in goede staat.

Rotterdam Drone DTM UAS UAV Aerial Survey photogrammetry breakwater 07