Geo data met drone: onderzoek Doraleh haven in Djibouti

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Doraleh Port Djibouti: schadebeperking overstromingen door middel van ingewonnen geo data met drones

Terra Drone Europe, heeft met succes een hoge-resolutie fotogrammetrische beoordeling van de bestrating uitgevoerd met behulp van een multirotor drone in Djibouti’s belangrijkste havenstad Doraleh. Het 5-daagse luchtfoto-onderzoek van de Doraleh Port Djibouti ging gepaard met gedetailleerde inspecties van de kademuren in de haven van Doraleh. Door drones in te zetten voor het inwinnen van geo data kon met de techniek fotogrammetrie met succes de staat van de haven geïnspecteerd worden.

De door Terra Drone Europe verkregen gegevens zullen worden gebruikt in combinatie met eerder verzamelde bathymetrische gegevens, door Deep B.V., om een holistisch beeld te geven van de toestand van de haven – zowel boven als onder de waterlijn. Met dit onderzoek zal Djibouti in staat zijn om de hoge en lage punten van de havenverhardingen te identificeren – een belangrijk aspect aangezien de haven gevoelig is gebleken voor overstromingen. De topografische gegevens zullen verder worden gebruikt om een nieuw afwateringssysteem te ontwikkelen en voor te stellen aan de eigenaars van de haven. De fotogrammetrische beoordeling van het wegdek zal ook worden gebruikt om de algemene toestand van de haven te inspecteren.

Traditioneel zou dit soort luchtfoto’s worden uitgevoerd met behulp van GPS meetapparatuur. Die techniek zou veel tijd hebben gekost en slechts 1 punt per 5 meter hebben opgeleverd. De drone survey daarentegen leverde meer dan 20.000 hoogtemetingen per vierkante meter op.

Dit project werd in opdracht van Terra Drone Europe uitgevoerd door ingenieursbureau Royal Haskoning, dat in opdracht van de Djibouti Main Ports een conditierapport van de multifunctionele haven van Doraleh heeft opgesteld. De bouw van de haven is 3 jaar geleden voltooid en sindsdien zijn er merkbare veranderingen opgetreden in de conditie van een deel van de haven. 

Fotogrammetrie met drone: hoe werkt dit in een operationele haven?

Op een hoogte van 75 meter werd met een drone gevlogen om de overeengekomen grondresolutie van 0,8 cm te verkrijgen. De uitdaging bij deze activiteit was dat de hoogte van de containerkranen op de locatie nog hoger was dan de hoogte waarop de drone zou vliegen. Afhankelijk van de positie van de giek konden deze kranen tot 85 meter hoog worden.

Hoewel deze kranen een botsingsgevaar vormden voor de drones, waren de gebieden eronder een van de belangrijkste aandachtspunten en konden niet worden vermeden. Om veilig te kunnen vliegen, moesten alle kranen naar één kant van de rail worden verplaatst terwijl de drone het vrijgemaakte gebied in de gaten hield en vice versa.

Voor de inspectie van de kademuren en de zeewering werd de drone op 35 meter gevlogen om gegevens met een grondmonsterafstand van minder dan 0,5 cm aan te leveren. Dit onderzoek moest zowel bij eb als vloed worden uitgevoerd om een goede overlap tussen de twee datasets te verkrijgen.

Aangezien de haven gedurende het hele onderzoek operationeel was, moesten de schepen van de ene naar de andere ligplaats worden verplaatst om het onderzoek te kunnen voltooien.