NAM Raamovereenkomst

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Skeye BV uit Amsterdam heeft van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de opdracht gekregen om met behulp van onbemande vliegtuigen en multicopters (rpa’s) 141 gas-win locaties in Nederland vanuit de lucht in te meten en in beeld te brengen. Deze opdracht komt voort uit de raamovereenkomst die Skeye in januari met de NAM heeft getekend. De NAM is hiermee het eerste bedrijf in Nederland dat deze nieuwe technologie op grote schaal inzet binnen haar bedrijfsvoering.

De NAM heeft voor Skeye gekozen omdat zij al in vele projecten op een veilige en professionele manier onbemande toestellen heeft ingezet. In combinatie met haar grote kennis op het gebied van het inmeten en inspecteren van terreinen en objecten levert Skeye zo innovatieve en kwalitatief hoogwaardige producten. Skeye heeft dan ook als eerste bedrijf in Nederland een ontheffing voor het commercieel gebruik van onbemande toestellen gekregen van het Ministerie Infrastructuur en Milieu – Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT).

De NAM heeft als missie het op duurzame wijze opsporen en exploiteren van gas- en olievoorkomens binnen Nederland. Hiertoe ontwikkelt en stimuleert de NAM continu nieuwe technieken om effectiever, energiezuiniger en milieuvriendelijker te werken. De inzet van onbemande toestellen past binnen deze doelstelling omdat het gebruik hiervan kostenbesparend en veiliger is maar ook minder belasting oplevert voor het milieu in vergelijking met de inzet van bemande vliegtuigen of helikopters.