Drone inmeting in Sierra Leone met luchtfotografie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Witteveen+Bos is in opdracht van Riverblade Holding B.V. gestart met een haalbaarheidsstudie voor het op kleinschalige wijze opwekken van energie uit waterkracht in Sierra Leone. In dit project wordt onderzocht of het mogelijk is om de waterkracht van stromende rivieren te gebruiken om energie op te wekken en te leveren aan het net.  Een onderdeel van deze opdracht is de survey van 6 locaties door Skeye BV. Per locatie wordt er ongeveer 12 km2 ingewonnen, in totaal ongeveer 70 km2.

Voor de metingen is gebruik gemaakt van de Trimble UX5-HP UAV uitgerust met en hoge resolutie fotocamera. Uit de overlap in de foto’s kan middels fotogrammetrie de hoogte bepaald worden van de beeldpixels. Op basis van deze hoogtes kan vervolgens een 3D digitaal terrein model worden gemaakt met meer dan 100 hoogtemetingen per vierkante meter.

Het team ter plaatste bestond uit één piloot/landmeter van Skeye aangevuld door twee man ondersteuning van het bedrijf Multi-Experience. Dit bedrijf heeft er ook voor gezorgd dat Skeye de benodigde vliegvergunningen heeft gekregen voor dit project maar ook voor toekomstige projecten.

De inzet van een UAV voor dit soort onderzoeken is voor Witteveen+Bos een nieuwe techniek. In het verleden werd er elke 100 meter een dwarsprofiel van de rivier gemeten met een waterpas instrument. Voor een enkele locatie zou dan meer dan een week nodig zijn geweest. Met het gebruik van een UAV wordt de inwinning terug gebracht naar één dag. En kan er hoogte data van de hele rivier geleverd worden met een corresponderende luchtfoto (orthofoto mozaïek).