Survey Haven Sheerness

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Skeye is gevraagd om een reeks topografische onderzoeken uit te voeren over een periode van 6 maanden voor de ontwikkeling van een nieuw parkeerterrein op de site van Peel Ports in Sheerness, Engeland. Op dit deel van de site staat een oude staalfabriek. Het doel van de metingen was om zeer gedetailleerde beelden en nauwkeurige terreinhoogten te produceren en de volumes van voorraden op locatie uit te voeren.

Tijdens het eerste bezoek van Skeye aan de site ontdekte het team dat de situatie ter plaatse heel anders was dan tijdens de vluchtvoorbereidingen op kantoor vanwege de hoeveelheid grondresten, stilstaand water en een aantal machines en voertuigen ter plaatse. Dit project vereiste 3 vluchten op 70 m en leverde meer dan 700 foto’s op. Deze foto’s zijn ter plekke gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de afbeeldingen van goede kwaliteit waren. Ook is er een video vanuit de lucht gemaakt. Dit was gevraagd, zodat de managementteams de voortgang konden beoordelen zonder het gebruik van gespecialiseerde software maar ook voor marketingdoeleinden.

Alle fotobeelden werden aan elkaar gerekend met aanvullende kwaliteitscontroles. 1 cm resolutie luchtfotobeelden werden geleverd als een GeoTIFF en gecomprimeerde ECW. Een puntenwolk is gemaakt en geclassificeerd en vervolgens gebruikt om een accuraat 3D terreinmodel te genereren, wat de nauwkeurige berekeningen van volumes mogelijk maakte zonder verstoring van grondactiviteit of voertuigen, enz. De kwaliteitscontrole liet zien dat de modellen een nauwkeurigheid hadden van<30 mm.

De gegevens waren nodig voor gedetailleerde ontwerptechnische werken op maaiveldniveau. Door dit te doen, slaagde de klant erin zichzelf meer dan £ 200.000 aan kosten te besparen voor het verwijderen van overtollige grond. Deze grond werd opnieuw verspreid over de site dankzij het detailniveau en de nauwkeurigheid van de verstrekte 3D modellen. Metingen zijn op regelmatige tijden voortgezet en het laatste bezoek vond plaats in maart 2018.