Windpark Inmeting

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Op verzoek van Geoterra heeft Skeye een groot projectgebied in kaart gebracht door gebruik te maken van een fixe dwing drone. Het gebied met een oppervlakte van 2,5 km2 wordt ontwikkeld voor het plaatsen van wind turbines en ligt in Engeland tegen de grens met Schotland. Het doel van de metingen was het maken van een 3D hoogtemodel van de omgeving alsook een overzichtsfoto (orthofoto mozaïek) op hoge resolutie.

Er is gekozen om dit gebied in kaart te brengen met een drone omdat dit veel meer detail oplevert, in vergelijking een landmeter kan ongeveer één hoogtemeting per 10 m2 opnemen en met een drone kunnen 100 punten per m2 worden gemeten. Daarnaast kan er een hoge resolutie overzichtsfoto worden gegenereerd van het gehele projectgebied. Het project ligt midden in een turfsteek gebied en was moeilijk bereikbaar.

Skeye heeft er voor gekozen om de inwinning te doen door gebruik te maken van de Trimble UX5-HP drone. Deze is uitgerust met een speciale L1/L2 GPS ontvanger waardoor het aantal grondcontrole punten sterk kon worden verminderd. Het vliegen is in één dag uitgevoerd en de tweede dag is gebruikt voor het inmeten van de grondcontrolepunten alsook het meten van een aantal punten voor de kwaliteitscontrole. De metingen op de grond zijn uitgevoerd door gebruik te maken van een RTK GPS toestel.

De luchtfoto’s zijn verwerkt door gebruik te maken van fotogrammetrische software waardoor de terreinhoogtes kunnen worden bepaald. Alle gemeten hoogten zijn vervolgens gefilterd om die punten te verwijderen die niet op het maaiveld zijn gelegen. Het resultaat is een accuraat 3D model van het maaiveld. Alle losse luchtfoto’s zijn ook aan elkaar gerekend om één luchtfoto te maken die gecorrigeerd is voor schaal, hoogte en kleurverschillen.