Texel Golfbaan

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Een groot Nederlands aannemers en constructiebedrijf vroeg aan Skeye om een nieuw aangelegde golfbaan in te meten. Het doel van de meting was om alle terreinhoogten zeer nauwkeurig in kaart te brengen. Daarnaast moest er ook een samengestelde luchtfoto worden gemaakt waarin direct kon worden gemeten. De opdracht werd uitgevoerd in December 2013 door gebruik te maken van een kleine drone, de Microdrone MD4-1000 multicopter. In vier vluchten van ongeveer 40 minuten elk werden overlappende foto’s genaakt op een hoogte van 100 meter. Ruim 20 grondcontrole punten werden aangebracht in het terrein en met RTK GPS ingemeten. Na afloop werd op kantoor de camera en de gebruikte lens gekalibreerd. Met behulp van fotogrammetrische software werden de terreinhoogten gegenereerd uit de luchtfoto’s. Aansluitend is eer een ortho-fotomozaiek (onderleggerbeeld) op schaal gemaakt. Het eindproduct was een digitaal terreinmodel opgebouwd uit ongeveer 100 hoogtemetingen per m2. De samengestelde luchtfoto had een resolutie van 4cm. Controlemetingen in het veld lieten zien dat er een gemiddelde hoogte nauwkeurigheid is bereikt van 3cm.