Plymouth Breakwater

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Na de heftige voorjaarsstormen aan de zuidkust van Engeland is Skeye gevraagd om een grote golfbreker die voor de monding van de haven Plymouth ligt in kaart te brengen. Skeye voerde deze opdracht uit in samenwerking met het zusterbedrijf Deep dat alle metingen onder water voor zijn rekening nam. Medio maart is Skeye afgereisd naar de UK op het moment dat er springvloed zou zijn in combinatie met mooi weer. De springvloed was nodig om er voor te zorgen dat de data die Skeye boven water met laagtij zou opnemen kon overlappen met de data van Deep welk met hoogwater zou worden opgenomen. De golfbreker is ruim 1500 meter lang en ongeveer 50 meter breed. Skeye voerde vijf vluchten uit met de Microdrone MD4-1000 onbemande helikopter op een hoogte van 50 meter. In totaal werden ruim 600 beelden gemaakt van de golfbreker. Verder werden er nog ruim 30 grond-controlepunten aangebracht en meer dan 60 losse controlemetingen. De controle punten werden gemeten met RTK GPS en door gebruik te maken van het Leica RTK referentiesignaal van Smartnet Europe. De ruim 600 fotobeelden van ieder 24 Mp zijn aan elkaar gerekend tot één 3D model met een punt-dichtheid van meer dan 50 punten per m2. Aansluitend zijn alle beelden verwerkt tot één orthofoto mozaïek waarbij alle pixels werden gecorrigeerd voor de hoogte-ligging en kleur. Deep gebruikte een multibeam echosounder om het onderwaterdeel van de golfbreker in kaart te brengen. De datasets van Skeye en Deep werden vervolgens aan elkaar gerekend en kon de nauwkeurigheid van het totale model worden bekeken.