Bremanger quarry

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Skeye reisde 2000 kilometer noordwaarts om een van de grootste steengroeven van Europa in kaart te brengen. Bremanger quarry ligt een paar uur rijden ten noorden van Bergen in Noorwegen op 61 graden noorderbreedte. De quarry produceert graniet voor de wegenbouw en het stabiliseren van offshore pijpleidingen. De steengroeve bevindt zich op een hoogte van 500 meter boven het Fjord van Svelgen. Allereerst werden ruim vijftien grondcontrolepunten aangebracht en ingemeten met GPS. Vervolgens zijn er zes vluchten uitgevoerd met de Microdrone MD4-1000 onbemande helikopter om de hele steengroeve in kaart te brengen. De luchtfotobeelden zijn verwerkt tot een 3D digitaal hoogtemodel waaruit de hoogtelijnen in het terrein konden worden bepaald. Ook is er een fotokaart gemaakt van het gehele gebied door alle beelden aan elkaar te rekenen en te corrigeren voor alle hoogteverschillen in het terrein. Skeye maakte verder in opdracht van de steengroeve nog een zestal 360 graden panoramabeelden vanuit de lucht en een film van de werkzaamheden met behulp van de Altura V1 multicopter. Aerial panorama Tour gemaakt voor Bremanger Quarry.