400 km N Wegen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Skeye heeft onlangs de openbare aanbesteding gewonnen voor het maken van luchtfoto’s (orthofoto mozaïeken) van 400 kilometer N wegen en kanalen voor de Provincie Zuid Holland. De huidige regelgeving in Nederland maakt het niet mogelijk om dichter dan 150 meter te vliegen van een N weg met een onbemand toestel. Een groot deel van de N wegen loopt bovendien door aaneengesloten bebouwing en in gecontroleerd luchtruim rondom luchthaven Zestienhoven, beiden ook niet toegestaan om onbemand in te vliegen.

Om deze problemen te omzeilen maakt Skeye gebruik van het PhotoEye systeem. Dit door Skeye zelf ontwikkelde fotogrammetrische systeem werkt met een standaard camera in een bemand vliegtuig. Speciale software toont de te vliegen lijnen aan de piloot en op voor gedefinieerde locaties worden de foto’s automatisch gemaakt. Voor dit project is de 50 Megapixel Canon 5Ds ingezet.

De gestelde eisen aan de resolutie en nauwkeurigheid waren zeer groot. De maximale resolutie bedroeg 4 cm en de gemiddelde planimetrische (X,Y) afwijking mocht niet meer bedragen dan 4 cm (1 sigma). Om deze nauwkeurigheden te halen heeft Skeye gekozen voor een opnameresolutie van 3 cm. Verder moesten op de grond zeer veel paspunten worden aangelegd alsmede controle punten worden ingemeten voor de eigen kwaliteitscontrole. In totaal zijn meer dan 1000 punten gemeten door gebruik te maken van RTK GPS. Na verwerking van de beelden bleek dat deze nauwkeurigheden zeer goed waren gehaald met een gemiddelde afwijking van 2 cm en een even zo grote standaarddeviatie.

Voorbeelddata van de N 467 in Zuid Holland. Deze data is ook te bekijken in een volledig scherm via deze link.